Multi-Lingual Alley - We Are Family

Maggi, We Are Family

Multi-Lingual Alley

Måste börja köpa in

Det är ständigt ett arbete att se till så att vi har utrustning som fungerar bra på jobbet. Det går nästan inte en vecka utan att det är något som går sönder och behöver servas eller bytas ut. Bland annat så börjar våra truckar bli väldigt slitna, vi har under ganska lång tid behövt serva dem väldigt ofta, men det lönar inte sig längre, så nu ska vi istället köpa in nya motviktstruckar från kungsbacka till vårt lager. Jag är säker på att våra anställda kommer att uppskatta det väldigt mycket